تازه های کتابخانه

تپلی و چند داستان دیگر

 • نویسنده: نوشته گی‌دو موپاسان؛؛ ترجمه محمد قاضی.
 • ناشر: امیرکبیر
 • سال نشر: ‏‫1390‭‭‬
 • مترجم: مترجم: ق‍اض‍ی‌
 • موضوع: ; داستان‌های کوتاه فرانسه -- قرن 19م.

تحلیل اجزا محدود

 • نویسنده: چونگ ی ک؛ی ک چونگ مر,ف, یو, ترجمه علی کاوه وبهنام امینی
 • ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سال نشر: 1376
 • موضوع: ; پارامغناطیسی

مجموعه ده جلدی کتاب مترو (31 تا 40)

 • نویسنده:
 • ناشر: سازمان فرهنگی هنری شهرداری موسسه نشرشهر
 • سال نشر: 1388
 • موضوع: ; کاریکاتورها و کارتونها. ایران

سبیکه المعانی للمصادر والمبانی وتوقیعات التقویم

 • نویسنده: ادیب حسن؛تصنیف حسن ادیب متخلص به طوطی اهری ;زیرنظر دکتراسمعیل حکیمی
 • ناشر: دانشگاه آزاداسلامی
 • سال نشر: 1385
 • موضوع: ; زبان عربی .واژه ها.فارسی .

تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم

 • نویسنده: تالیف عباسقلی غفاری‌فرد
 • ناشر: اطلاعات
 • سال نشر: 1387‬‬
 • موضوع: ; اروپا -- تاریخ