تازه های کتابخانه

از سنندج تا خرمشهر

 • نویسنده: به کوشش حسین اردستانی؛ویراستار زینب محمدخانی‌برچلوئی
 • ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ;رحیم‌صفوی سیدیحیی 1331 - -- مصاحبه‌ها

گاندی چه می‌گوید

 • نویسنده: نورمن فینکلشتاین؛مترجم محمد واعظی‌نژاد
 • ناشر: انتشارات ماهی
 • سال نشر: ‍1396
 • مترجم: مترجم: واعظی‌نژاد
 • موضوع: ;گاندی ماهاتما 1869 - 1948م -- تأثیر

اتاق (رمان)

 • نویسنده: اما دون اهو؛مترجم علی قانع
 • ناشر: آموت
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: مترجم: قانع
 • موضوع: ; داستان های انگلیسی -- قرن 21م.

ورزش و بیماری‌ها

 • نویسنده: محمدجواد پوروقار، محمدابراهیم بهرام؛مصحح محمدحسین سعیدی
 • ناشر: بامداد کتاب, نشر ورزش
 • سال نشر: 1394
 • موضوع: ; ورزش -- جنبه‌های فیزیولوژیکی

سبویی که نشکست

 • نویسنده: حسین ابراهیمی‌کوشالی
 • ناشر: انتشارات شهید کاظمی
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ; Persian fiction -- 20th century

قدرت عادت

 • نویسنده: چارلز دوهیگ؛مترجم المیرا محمدی
 • ناشر: انتشارات آرایان
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: مترجم: محمدی
 • موضوع: ; تحول (روان‌شناسی)

فروش بیشتر در زمان کمتر

 • نویسنده: نویسنده جیل کنرات؛؛ مترجم احمد روستا, ؛ ویراستار سمیه ذوالفقاری.
 • ناشر: نسل نواندیش
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: روس‍ت‍ا
 • موضوع: ; فروشندگی

تحجرگرایی

 • نویسنده: [محی‌الدین] حائری‌شیرازی؛ویراستاران سجاد محمدی٬ راضیه حقیقت
 • ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ;ح‍ائ‍ری‌ ش‍ی‍رازی‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ 1315 - 1396 -- پیام‌ها و سخنرانی‌ها

"خاتون و قوماندان"

 • نویسنده: نویسنده مریم قربانزاده
 • ناشر: کنگره بزرگداشت سرداران شهید و بیست و سه هزار شهید استانهای خراسان، انتشارات ستاره ها
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ;توسلی علیرضا 1351-1393 -- سرگذشت نامه

چگونه زمان را متوقف کنیم

 • نویسنده: نویسنده مت هیگ؛؛ مترجم گیتا گرکانی.
 • ناشر: نشر هیرمند
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: گ‍رک‍ان‍ی‌
 • موضوع: ; داستان‌های انگلیسی -- قرن 21م.